Välkommen till

Bostadsrättsföreningen Vinberget


Byggfrågor

Köksfläkt

Vid byte av köksfläkt är det viktigt välja en modell som är anpassad till våra byggnader. Läs mer under Övrigt i vänstermenyn.

Bygglov och liknande

Gällande regler för de tillstånd som erfordras. Utdelad 2013-06-03.
Typ av åtgärdGrannes
medgivande
Föreningens
medgivande
Bygglov
Golv utan tak ---
Staket max 1,1 m högt x--
Staket över 1,1 m högt xxx
Plank över 1,8 m högt xxx
Tak mindre än 15 kvm x-x
Tak större än 15 kvm xxx
Inglasning xxx
Generellt gäller att föreningen, efter ansökan till styrelsen, ger sitt medgivande om likadan konstruktion redan finns inom området och har beviljats bygglov.

Isolering av förråd

Alla våra förråd var från början enkla och inte vindtäta. Efterhand har många satt upp plastfilm, isolering eller skivor invändigt. I några fall har det medfört fuktproblem då det helt enkelt blev för tätt. Om man gör några ändringar av det slaget så måste man se till att det finns ventilation och man måste bevaka att det inte blir fuktproblem.

Rabatt på tapeter m.m.

Boende i brf Vinberget har rabatt på Flügger färg (gäller butik i Linköping):
Produkt RabattAnmärkning
Färg 20%
Tapet (lager/egna) 20%
Tapet (beställningsvara)10% Ingen fraktkostnad
Lim/klister till tapet 20%
Byggfrågor

Vill du bidra med mer information? Läs mer under "webbsida" i vänstermenyn eller klicka här.
Den här sidan ändrades senast 2023-05-24